แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Γ หน้าหลัก Γ ติดต่อกับเรา Γ ไทย/อังกฤษ   
         เกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรม
         คู่มือการใช้งานโปรแกรม
         รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
         สถานะการใช้งานโปรแกรม
         เกี่ยวกับ freeBSD
         เกี่ยวกับ debian
         LAMS โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
         การใช้บริการ (คู่สัญญา) 
         ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
             
โรงเรียนที่ใช้บริการ E-PP5 ONLINE วันเวลา  || 2016-02-14 08:59:51 สถานะการทำงานออนไลน์...
[จังหวัดสกลนคร] [จังหวัดนครพนม]   - ปิยะมหาราชาลัย
  - ธาตุนารายณ์วิทยา    - ปิยะมหาราชาลัย    - นครพนมวิทยาคม
  - ช้างมิ่งพิทยานุกูล    - นครพนมวิทยาคม    - มุกดาหาร
  - บ้านบัวราษฎร์บำรุง    - อุเทนพัฒนา    - เรณูนครวิทยานุกูล
  - นาแกสามัคคีวิทยา    - สหราษฎร์รังสฤษดิ์
[จังหวัดมุกดาหาร]   - เรณูนครวิทยานุกูล    - ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  - มุกดาหาร    - หนองบ่อวิทยานุกูล    - ราชสีมาวิทยาลัย 
  - คำชะอีวิทยาคาร    - สหราษฎร์รังสฤษดิ์    - สร 2 
  - ดงหลวงวิทยา 
[จังหวัดกาฬสินธุ์] [จังหวัดร้อยเอ็ด] [จังหวัดนครราชสีมา]
  - จำปาหลวงวิทยาคม    - ร้อยเอ็ดวิทยาลัย    - ราชสีมาวิทยาลัย 
  - เทศบาลวัดสระทอง 
[จังหวัดนราธิวาส]
  - สร 2 
   
ทดลองใช้ระบบ คลิกที่นี่ รายละเอียด ... 1.1 1.2 2 3 filezilla 3.9.0.5    
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online) เว็บไซต์ http://www.epp5.net/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์ โทร. 0-4274-3720
Copyright 2008 © ครูรอบรู้ ด่างเกษี Ω 08-4957-5959 All Rights Reserved.
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)